بندر امیرآباد سهم بسزایی درترانزیت مازندران دارد

مهدی رازجویان در دیداری با مدیر بندرامیراباد و بررسی وضعیت عمرانی و راههای این منطقه افزود: بندر امیرآباد به دلیل اتصال به روروریلی و دسترسی آسان به جاده و راه آهن از ظرفیت خوبی در حمل و نقل برخوردار است.
وی با اعلام اینکه رشد مناسب تخلیه و بارگیری بندرامیرآباد در بین بنادر شمالی بیانگر تلاش همه جانبه در این بندر است؛ گفت: این رشد بیانگر اقدامات خوبی است که در بندر انجام شده است.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران افزود: در بخش صادرات بعنوان یکی از اولویت های مهم استان شاهد جهش مناسبی بودیم که باید از ظرفیت های بندر در این بخش استفاده کرد.
رازجویان بیان داشت: بندر امیرآباد به دلیل واردات و صادرات و ترانزیت کالایی که انجام می شد و همچنین وجود صنایع مختلف تولیدی، نقش مهمی در توسعه استان دارد و باید از این ظرفیت استفاده کرد.
وی با اشاره به راههای در دست ساخت منتهی به بندر همچون راه رستمکلا به بندر و راه ورکلا پنبه جوله گهرباران ساری به بندر یادآور شد: در این بخش هم اعتبارات مناسبی اختصاص یافته است و امیدواریم با اتمام این راهها شاهد توسعه بیشتر در این بخش باشیم.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران افزود: وجود تقاطع غیر همسطح و روگذر در محور امیرآباد از ضرورت های مهم است که در دهه فجر کلنگ زنی می شود.
رازجویان گفت: در کنار آسفالت راهها و بهینه سازی، باید ایمنی راهها هم مورد توجه قرار گرفته و علائم هشدار دهنده در سطح جاده هایی که تردد کامیون ها و وسائط نقلیه سنگین است؛ نصب شود تا سلامت افراد تضمین شود.